Roráty u Sv. Jakuba

Rorátní mše svaté ve farnosti Příbram

Pátek 6.12. v 6:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího

Pátek 13.12. v 6:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího

Pátek 20.12. v 6:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího

V uvedené pátky NEBUDE sloužena mše svatá v 8:00 hodin.