Roráty

Smysl a původ rorátních bohoslužeb:
Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy:
„Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte nebesa shůry).
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.
Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. Srdečně Vás zveme na prožití adventu při rorátních zpěvech a bohoslužbách.

Rorátní mše svaté v Příbrami
Začátek všech bohoslužeb je v 6:00 hodin ráno.

Datum – kostel
pondělí 28. 11. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
čtvrtek 1. 12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
pátek 2. 12. ~ kostel sv. Jakuba Příbram
sobota 3. 12. ~ bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
pondělí 5. 12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
čtvrtek 8.12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
pátek 9.12. ~ kostel sv. Jakuba Příbram
sobota 10.12. ~ bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
pondělí 12.12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
čtvrtek 15.12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
pátek 16.12. ~ kostel sv. Jakuba Příbram
sobota 17.12. ~ bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora
pondělí 19.12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
čtvrtek 22.12. ~ kostel sv. Vojtěcha Březové Hory
pátek 23.12. ~ kostel sv. Jakuba Příbrami
sobota 24.12. ~ bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora