Aktivity ve farnosti

Setkání mužů – každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Setkání matek –
každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Setkání seniorů –
každou 1. a 3. středu v měsíci po mši svaté v 8:00 hodin v sakristii kostela.
Rozjímání nad texty Písma –
každou 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.
Zkoušky chrámového sboru Codex Temporis –
každou neděli od 20:00 hodin ve farním sale.
Zasedání pastorační rady farnosti –
každé 1. úterý v měsíci od 19:00 hodin ve farním sale.