Kontakt

Farář: P. Mgr. Bc. Jan Primus

Adresa:
Římskokatolická farnost. sv. Jakuba
Jakubská 97
261 01, Příbram 1

telefon: 318 624 794
mobil: 604 356 268

e-mail: JanPrimus@seznam.cz

Číslo účtu: 520 390 399/0800 (Česká spořitelna)

Pokud máte zájem finančně přispět na kostel a faru, můžete tak učinit na výše uvedený účet. Na dar dostanete potvrzení a částku, kterou věnujete, si pak můžete odečíst z daní. Za veškeré dary předem děkujeme.