Pravidelné aktivity ve farnosti

1) Společenství mužů se schází každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba k modlitbě a vzájemnému sdílení.

2) Modlitební společenství matek všech generací se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.

3) Biblické večery – diskuse, rozjímání a modlitba nad texty Písma svatého se konají každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.

Přijďte, jste vítáni!