Pravidelné aktivity ve farnosti

Setkání mužů – každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Setkání matek –
každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Setkání seniorů –
každou 1. a 3. středu v měsíci po mši svaté v 8:00 hodin v sakristii kostela.
Rozjímání nad texty Písma –
každou 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.
Zkoušky chrámového sboru Codex Temporis –
každou neděli od 20:00 hodin ve farním sale.
Zasedání pastorační rady farnosti –
každé 1. úterý v měsíci od 19:00 hodin ve farním sále.

Mše svatá pro děti – každou 1. neděli v měsíci v 10:30 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího.
Farní káva – každou 1. neděli v měsíci po dětské mši svaté v sakristii kostela sv. Jakuba Staršího.
Společenství s občerstvením a degustací moravských vín – každou poslední neděli v měsíci po mši svaté v 18:00 hodin v sakristii kostela sv. Jakuba Staršího.

Přijďte, jste vítáni!