Výuka náboženství

Školní rok 2023/2024

Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání.

Prosím v případě zájmu přihlaste děti osobně nebo e-mailem, případně prostřednictvím sociálních sítí nebo kontaktujte Mgr. Markétu Markovou, Mgr. Kateřinu Markovou, Ing. Josefa Stejkozu, Mgr. Lukáše Marka nebo přímo P. Jana Primuse.