Výuka náboženství

Domluva náboženství školních dětí pro školní rok 2017/2018 bude 18. 9.
2017 od 15:00 na Svaté Hoře v klášteře, místnost č.1. tel. p. David
Horáček 731 619 668.

Společenství mládeže od 14 let začíná na Svaté hoře v sobotu 16. 9. 2017
od 18:00, v klášteře, místnost č.1, kontakt Terka Ježková 604 703 541.