Farní dětský den 5.6.2022

V neděli 5. června, tedy po dětské mši svaté, se bude konat Farní dětský den, který bude koncipován jako výlet do kostela v Suchodole. Po farním kafi nastoupíme ve 12:21 hod v Jiráskových sadech do autobusu na Dubno. Odtamtud půjdeme přibližně 5 km do Suchodola – polovina trasy po polní cestě, druhá polovina po méně frekventované silnici.
V Suchodole proběhne prohlídka Kostela sv. Lukáše, bude možné zúčastnit se tréninku hasičského sportovního družstva a blbnout na multifunkčním hřišti.
Občerstvení v Suchodole zajištěno, oběd po mši je ve vlastní režii. Do Suchodolu je také možné dopravit se přímým autobusem ve 13:53 hod z Jiráskových sadů. Návrat po vlastní ose, nebo autobusem v 19:11 hod ze Suchodolu.