Nedělní mše svaté on-line

Nedělní mše svatá v Příbrami od 10:30 hodin v neděli 26.4. 2020 bude vysílána on-line přenosem a bude zatím i nadále bez účasti veřejnosti. Účastněte se zde:

https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg