Velikonoce 2020 on-line

Svatý týden a velikonoční Triduum

Čtvrtek 9. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK – památka Večeře Páně
18:00 hodin mše svatá – on-line přenos https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg

Pátek 10. dubna – VELKÝ PÁTEK – památka umučení Páně
10:00 hodin pobožnost Křížové cesty – on-line přenos https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg
15:00 hodin Velkopáteční obřady – on-line přenos https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg

Sobota 11. dubna – BÍLÁ SOBOTA
20:30 hodin Velikonoční vigilie ze Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – on- line přenos https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg

Neděle 12. dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
10:30 hodin mše svatá – on-line přenos https://www.youtube.com/channel/UCPhvFSEmvu1V64j2rEOsKgg

Uvedené bohoslužby budou z důvodu nařízení vlády o ochraně před koronavirem i nadále bez účasti veřejnosti. Využijte proto prosím naše on-line přenosy.

Na Velký pátek v době od 16:00 hodin do 20:00 hodin a na Bílou sobotu v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin bude zpřístupněno zádveří hlavního vchodu kostela sv. Jakuba Staršího pro individuální modlitbu a adoraci u Božího hrobu.