Velikonoce 2022

Svatý týden a velikonoční triduum

Neděle 10. dubna
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
8:00 hodin mše svatá Višňová
9:15 hodin mše svatá Suchodol
10:30 hodin mše svatá Příbram
(mše svatá v 18:00 hodin sloužena nebude)

Čtvrtek 14. dubna
ZELENÝ ČTVRTEK – památka Večeře Páně
18:00 hodin mše svatá Příbram

Pátek 15. dubna
VELKÝ PÁTEK – památka umučení Páně
10:00 hodin pobožnost Křížové cesty
15:00 hodin Velkopáteční obřady

Sobota 16. dubna
BÍLÁ SOBOTA 20:30 hodin Velikonoční vigilie ze Slavnosti ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Neděle 17. dubna
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:00 hodin mše svatá Višňová
9:15 hodin mše svatá Suchodol
10:30 hodin mše svatá Příbram
(mše svatá v 18:00 sloužena nebude)

Na Velký pátek v době od 16:00 do 20:00 hodin a na Bílou sobotu v době od 8:00 do 16:00 hodin bude kostel sv. Jakuba Staršího zpřístupněn pro osobní modlitbu a adoraci u Božího hrobu.