Adopce na dálku

Naše farnost Sv. Jakuba se letos zapojila do projektu Arcidiecézní Charity Praha Adopce na dálku. Zájemci o pomoc konkrétnímu dítěti v africké Ugandě vytvořili dvě skupinky a adoptovali dvě dívky.

Sarah NAKAFUMBE studuje třetí ročník střední školy. Je jí 19 let. Chce se stát učitelkou, její oblíbený předmět je dějepis. Hezky zpívá a ochotně pomáhá matce. pracuje na zahradě a vaří. Dobře se chová a je přátelská.
Má tři mladší sestry, rodinu živí matka prodejem vařené kukuřice. Nestačí to ale ani na obživu, natož na výdaje se školou.
Otec trpí velkou bolestí na prsou a tak pro chatrné zdraví vůbec nemůže pracovat na poli.
Náboženské vyznání: protestantské. Od Sarah jsme již obdrželi dopis s obrázky. Její fotografii i dopis si můžete prohlédnout na nástěnce v hlavním vchodu do kostela.
Druhou naší adoptovanou dívkou je Aidha NABULYA, které je 14 let a navštěvuje šestou třídu Z©. Mezi oblíbené předměty patří angličtina a počty, jejím velkým koníčkem je hudba a také, jako Sarah, by se chtěla stát učitelkou. Doma musí hodně pomáhat, protože nemá žádné sourozence. Zajišťuje donášení vody a pomáhá se zahradnickými pracemi. Její tatínek je rolníkem, pěstuje zvláštní brambory a matooke, maminka je ženou v domácnosti.
Výhodou projektu Adopce na dálku je přímá pomoc konkrétnímu dítěti v nouzi. Za 7 tisíc korun ročně se v Ugandě zaplatí školné, které je největší položkou a posílá se přímo na účet škol, dále školní pomůcky, knihy, sešity, školní uniforma a základní zdravotní péče.
Adoptované děti mají povinnost:
– chodit do školy každý den a včas
– slušně se chovat
– nekouřit a nepožívat alkohol
– snažit se ve škole
– bezdůvodně se nezhoršovat v prospěchu
Pokud vás projekt Adopce na dálku oslovil, připojte se i vy a darujte jednomu dítěti příležitost chodit do školy. Postupně budeme podle zájmu vytvářet další skupinky adoptivních rodičů.
D. Mejstříková