Adventní koncerty v Kostele sv.Jakuba

Sbor Codex Temporis se každoročně snaží
uspořádat alespoň jeden adventní nebo vánoční
koncert. Termíny byly různé hlavně podle časových
možností hostí, které si na tyto koncerty
zveme.

O posledních Vánocích jsme uspořádali
koncert s Musicou Podberdensis dokonce až
po Novém roce. Pro letošní rok jsme se rozhodli,
že se pokusíme předvánoční dobu v našem
kostele trochu více oživit, a proto jsme připravili
cyklus adventních koncertů uspořádaných
vždy v neděli v odpoledních nebo večerních hodinách.
Kromě našeho sboru Codex Temporis
(3. neděle adventní) bude vystupovat právě Musica
Podberdensis (2. neděle) a Musica Malinconica
(4. neděle). Celý cyklus měl zahájit Týnský
sbor, který ale bohužel svoji účast odvolal, proto
je obsazení zahajovacího koncertu zatím v jednání
(P. Jaroslav Konečný?). Můžeme se těšit
na to, jak jednotlivá tělesa, která jsou svým zaměřením
poměrně odlišná, téma adventu uchopí.
Musicu Podberdensis a Codex Temporis není
nutné představovat. V prvním případě se můžeme
těšit na barokní a současné skladby pro komorní
orchestr a sólový zpěv. Po odchodu Radky
Hlaváčkové do Německa se s Musicou Podberdensis
představí nově spolupracující varhaníci
– manželé Šmolíkovi ze Svaté Hory se svým
varhanním pozitivem. V našem sboru Codex
Temporis se opět těšíme na provedení staročeských
rorátů (pokolikáté již a stále neoposlouchané).
Osobně se těším i na velmi podmanivou
skladbu Veni Emanuel, které se částečně vymyká
klasickému repertoáru Codexu, neboť jde
o skaldbu současného skladatele, i když na motivy
středověkého chorálu. V podání Musicy Malinconiky
se můžeme těšit na vystoupení vynikajících
interpretů renesanční hudby. Malinconica
(mj. Eliška Baťová, která učí hru na flétny na ZUŠ TGM v Příbrami) hraje své skladby na
dobových hudebních nástrojích. Pokud se nám
na zahájení tohoto cyklu podaří přivést P. Jaroslava
Konečného, můžeme se jistě těšit na virtuosní
hudební představení proložené zasvěceným
výkladem. Koncerty Jaroslava Konečného
vždy zaujmou široké spektrum posluchačů.
Problémem tohoto cyklu může být kolize s adventními
koncerty v Kulturním domě (vždy
v neděli od 18. hodin). Z tohoto důvodu se pokusíme
s jednotlivými vystupujícími domluvit
čas začátku na 16.00. O případných změnách
budete včas informování na plakátech. Doufám,
že se nám podaří zpříjemnit předvánoční atmosféru
a že dobu adventní neprožijeme v tradičním
shonu, ale že si najdeme čas na setkání farnosti
při těchto koncertech.

Jan Cikler