Adventní zamyšlení

„Adventus“ znamená příchod. V křesťanské církvi je to míněno jako „očekávání pří- chodu Ježíše Krista. Protože žijeme v čase, vše se periodicky vrací, končí a znovu začí- ná. Ježíš je s námi stále, proto jsou každý rok znovu Vánoce, proto se na ně každoročně znovu připravujeme. Věříme, že Ježíš je stále s námi; ne jako „dědula“, ale stále znovu kaž- doročně přichází a my jeho příchod vnímá- me jako příchod malého dítěte, tak jak přišel historicky, ale i nad-přirozeně, jako příchod věčného Boha do života světa a do života každého jednoho z nás. Ne „jako“ – slavení je znovuprožívání. A Ježíš reálně přichází a přináší nám dary. A opět: světu i každé- mu jedinci. My se v radosti také obdarováváme: viditelnými dary, abychom si ten Dar – Krista připomínali. A tak v adventu sháníme, balíme, těšíme se.

Advent bychom ale měli chápat i jako vybídnutí k našemu příchodu. Ježíš přichá- zí k nám se svými dary a povzbuzuje nás, abychom také my přicházeli se svými dary. A tak s čím přicházím já? Co nesu Ježíši, to vyjadřuji tím, co nesu člověku. Co to bude letos a pro příští rok? Co asi tak ode mě Ježíš očekává a druzí vedle mě potřebují? S čím přicházím? Co mám oživit? Jaký je můj advent? P. Jindřich Krink