Aktuality

Bohoslužby v následujícím týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku.
Modlitba svatého růžence za mír na Ukrajině se bude konat ve středu 6. dubna, pobožnost křížové cesty v pátek 8. dubna, vždy od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího.
V úterý 5. dubna od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady.
V sobotu 9. dubna od 9:00 hodin se v kostele sv. Jakuba Staršího bude konat kající bohoslužba za účasti P. Vladimíra Málka s následnou možností přijetí svátosti smíření.
Na Květnou neděli 10. dubna nebude sloužena mše svatá v Příbrami v 18:00 hodin, ostatní program beze změny.
Společenství mužů naší farnosti zve muže bez omezení věku na pravidelná setkávání, která se konají vždy každé liché úterý od 21:00 hodin v kostele a v sakristii kostela sv. Jakuba Staršího.

Liturgický kalendář

Neděle 10. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE.