Aktuality

V neděli 1. května od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba v Příbrami sloužena dětská mše svatá, následovat bude přátelské sdílení v sakristii u farní kávy.
V sobotu 14. května se v prostorách příbramské Sokolovny uskuteční farní společenský večer s programem pro dospělé i děti a s občerstvením. Podrobnější informace budou k dispozici v dalších ohláškách a na farních médiích.
V září 2022 bude zahájena příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti P. Jana Primuse.

Liturgický kalendář

Pondělí 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty.
Pátek 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.
Neděle 1. května – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.