Aktuality

V úterý 3. května od 20:00 hodin proběhne ve farním sále zasedání farní rady.
V sobotu 14. května se v prostorách příbramské sokolovny uskuteční farní společenský večer s programem pro dospělé i děti a s občerstvením.
Podrobnější informace naleznete v postranní záložce.
V neděli 5. června, tedy po dětské mši svaté, se bude konat Farní dětský den, který bude koncipován jako výlet do Suchodolu s programem.
Program je k dispozici na samostatné záložce s názvem Farní dětský den.
V září 2022 bude zahájena příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti P. Jana Primuse.

Liturgický kalendář

Pondělí 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Úterý 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Neděle 8. května – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.