Aktuality

V úterý 17. května z důvodu konání vikariátní konference nebude sloužena mše svatá v Příbrami od 8:00 hodin.
V sobotu 21. května od 17:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá s nedělní platností ve Skalici.
V neděli 22. května nebude sloužena mše svatá ve Višňové od 8:00 hodin. Ostatní program zůstává beze změny.
Ve středu 1. června od 19:00 hodin se v sále domu NATURA po dvouleté odmlce uskuteční přednáška v rámci Křesťanské akademie. Dr. Robert Huneš, ředitel prachatického hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna pojedná o vybraných otázkách spojených s problematikou paliativní péče a hospicového hnutí v ČR. Informace na vývěskách a farních médiích.
V sobotu 4. června od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého.
V neděli 5. června, tedy po dětské mši svaté, se bude konat Farní dětský den, který bude koncipován jako výlet do Suchodolu s programem. Podrobnější program je k dispozici na vývěskách kostelů a na farních médiích. Přivítáme děti bez omezení věku.
Každou 1. sobotu v měsíci je možné zúčastnit mše svaté na Makové Hoře. Autobus pro poutníky bude odjíždět vždy v 9:30 hodin od knihovny na nám. TGM.
V září 2022 bude zahájena příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti.

Liturgický kalendář

Pondělí 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Neděle 22. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.