Aktuality

V úterý 7. června od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání pastorační rady.
V úterý 7. června od 21:00 hodin se v kostele sv. Jakuba sejde společenství mužů k modlitbě a vzájemnému sdílení.
V pátek 10. června proběhne nejen v Příbrami a okolí „Noc kostelů“. Program u sv. Jakuba bude v době od 18:00 do 23:30 hodin, poté možnost navštívit „Afterparty“ v prostorách gotického sklepení na faře.
V září 2022 bude zahájena výuka náboženství a příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti.

liturgický kalendář

Pondělí 6. června – Památka Panny Marie, Matky církve.
Čtvrtek 9. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Sobota 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Neděle 12. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.