Aktuality

V sobotu 18. června od 18:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Ouběnicích.
Během letních prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti, příští „dětská“ spojená s žehnáním školních tašek bude sloužena v neděli 4. září v obvyklý čas 10:30 hodin, po níž bude následovat farní dětský den.
V době letních prázdnin nebude sloužena nedělní mše svatá od 18:00 hodin.
V září 2022 bude zahájena výuka náboženství a příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti.

Liturgický kalendář

Pondělí 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Neděle 19. června – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.