Aktuality

V úterý 21. června z důvodu konání vikariátní konference nebude sloužena mše svatá v 8:00 hodin v Příbrami.

Během letních prázdnin nebudou slouženy mše svaté pro děti, příští „dětská“ spojená s žehnáním školních tašek bude sloužena v neděli 4. září v obvyklý čas 10:30 hodin, po níž bude následovat farní dětský den.

V době letních prázdnin nebude sloužena nedělní mše svatá od 18:00 hodin.

V září 2022 bude zahájena výuka náboženství a příprava dětí k 1. svatému příjímání. Přihlásit děti můžete u duchovního správce farnosti.

Liturgický kalendář

Úterý 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Čtvrtek 23. června – Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE.
Pátek 24. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
Sobota 25. června – Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Neděle 26. června – 13. neděle v mezidobí.