Aktuality

Během letních prázdnin nebudou slouženy dětské mše svaté, a rovněž nebude sloužena nedělní mše svatá od 18:00 hodin.

Liturgický kalendář

Pátek 22. července – Svátek sv. Marie Magdalény.
Sobota 23. července – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.
Neděle 24. července – 17. neděle v mezidobí.