Aktuality

První dětská mše v novém školním roce se bude konat dne 4. září v kostele Sv. Jakuba v 10,30 hodin a bude spojena s žehnáním školních tašek školákům. Po mši bude následovat Farní dětský den – Kuličkiáda.

Dne 17. září (sobota) je v plánu brigáda na faře od 9,00 hodin, příprava prostoru pro výuku náboženství a setkávání. Více informací bude následovat.

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle prázdninového rozpisu.
Během letních prázdnin nejsou slouženy dětské mše svaté ani nedělní mše svatá od 18:00 hodin.

Liturgický kalendář

Pondělí 8. srpna – Památka sv. Dominika, kněze.
Úterý 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.
Středa 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Čtvrtek 11. srpna – Památka sv. Kláry, panny.
Neděle 14. srpna – 20. neděle v mezidobí.