Aktuality

V úterý 4. října v 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady.

Ve 20:30 hodin sepak v kostele sv. Jakuba sejde společenství mužů k modlitbě a vzájemnému sdílení.

V měsíci říjnu rovněž bude zahájena pravidelná výuka náboženství v naší farnosti, a to podle následujícího rozvrhu:
1.-2. třída: K. Marková, středa 14:00 hod, ZŠ Jiráskovy sady Příbram, od 5.10.2022,
3.-4. třída: J. Primus, čtvrtek 15:00 hod, farní sál, od 13.10.2022, zároveň příprava na 1. svaté přijímání,
5.-6. třída: J. Primus, čtvrtek 14:00 hod, farní sál, od 13.10.2022,
7.-9. třída: P. Švarc, pátek 14:30 hod., farní sál, od 7.10.2022.

Liturgický kalendář

Úterý 4. října – Památka sv. Františka z Assisi.
Pátek 7. října – Památka Panny Marie Růžencové.
Neděle 9. října – 28. neděle v mezidobí.