Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.
V současné době již probíhá pravidelná výuka náboženství v naší farnosti, a to podle následujícího rozvrhu:
1.-2. třída: K. Marková, středa 14:00 hod, ZŠ Jiráskovy sady,
3.-4. třída: J. Primus, čtvrtek 15:00 hod, farní sál, zároveň příprava na 1. svaté přijímání,
5.-6. třída: J. Primus, čtvrtek 14:00 hod, farní sál,
7.-9. třída: P. Švarc, pátek 14:30 hod., farní sál.
Dne 26. října v 19:00 hodin ve farním sále proběhne první z „Biblických večerů“, kdy se budeme společně modlit a rozjímat nad texty Písma svatého. Tato setkání se budou konat každou 2. a 4. středu v měsíci.
Výročí posvěcení našeho kostela sv. Jakuba Staršího oslavíme mší svatou v neděli 30. října od 10:30 hodin a následným přátelským setkáním v sakristii kostela.
V následujících týdnech proběhne v naší farnosti dotazníkový průzkum s cílem zjistit názory našich farníků na nabídku aktivit ve farnosti. Dotazníky jsou k dispozici ve všech kostelech naší farnosti.

Liturgický kalendář

Sobota 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.
Neděle 16. října – 29. neděle v mezidobí.