Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.
V současné době již probíhá pravidelná výuka náboženství v naší farnosti, a to podle následujícího rozvrhu:
1.-2. třída: K. Marková, středa 14:00 hod, ZŠ Jiráskovy sady,
3.-4. třída: J. Primus, čtvrtek 15:00 hod, farní sál, zároveň příprava na 1. svaté přijímání,
5.-6. třída: J. Primus, čtvrtek 14:00 hod, farní sál,
7.-9. třída: P. Švarc, pátek 14:30 hod., farní sál.
Dne 26. října v 19:00 hodin ve farním sále proběhne první z „Biblických večerů“, kdy se budeme společně modlit a rozjímat nad texty Písma svatého. Tato setkání se budou konat každou 2. a 4. středu v měsíci.
V úterý 18. října od 20:30 hodin se v kostele sv. Jakuba sejde společenství mužů naší farnosti k modlitbě a vzájemnému sdílení.
Modlitební společenství žen a matek všech generací se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře. Nejbližší setkání se uskuteční v pondělí 24. října.

Liturgický kalendář

Pondělí 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.
Úterý 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty.
Neděle 23. října – 30. neděle v mezidobí.