Aktuality

Dne 26. října v 19:00 hodin ve farním sále proběhne první z „Biblických večerů“, kdy se budeme společně modlit a rozjímat nad texty Písma svatého. Tato setkání se budou konat každou 2. a 4. středu v měsíci.
Modlitební společenství žen a matek všech generací se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře. Nejbližší setkání se uskuteční v pondělí 24. října.
Výročí posvěcení našeho kostela sv. Jakuba Staršího oslavíme mší svatou v neděli 30. října od 10:30 hodin a následným přátelským setkáním v
sakristii kostela.
V naší farnosti právě probíhá dotazníkový průzkum s cílem zjistit názory našich farníků na nabídku aktivit ve farnosti. Dotazníky jsou k dispozici ve všech kostelech naší farnosti.

Liturgický kalendář

Pátek 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Neděle 30. října – 31. neděle v mezidobí.