Aktuality

Pořad bohoslužeb v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve středu 2. listopadu:
Suchodol 13:30 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kostele.
Višňová 14:30 hodin – mše svatá v kostele. Příbram 16:00 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kapli sv. Kříže na hřbitově (mše svatá v 8:00 hodin sloužena nebude).
V neděli 6. listopadu od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena dětská mše svatá. Odpoledne pak od 14:30 hodin bude následovat farní dětský den v podobě tzv. Drakiády.
V souvislosti se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé ve středu 2. listopadu platí, že

  1. a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
    Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Modlitební společenství žen a matek všech generací se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.

Společenství mužů v naší farnosti se setkává každé liché úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
V úterý 1. listopadu v 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady.
V úterý 15. listopadu od 19:00 hodin v sále Domu Natura v rámci Křesťanské akademie uskuteční přednáška plk. ThDr. Mgr. Jiřího Ignáce Laňky, Ph.D., bývalého šéfinstruktora Útvaru rychlého nasazení (URNA) PČR, účastníka zahraničních misí a také policejního kaplana o výcviku a činnosti této jednotky a také o specifikách duchovní péče o příslušníky policejního sboru.

Liturgický kalendář

Úterý 1. listopadu – Slavnost VŠECH SVATÝCH.
Středa 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Pátek 4. listopadu – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Neděle 6. listopadu – 32. neděle v mezidobí.