Aktuality

V úterý 15. listopadu z důvodu konání vikariátní konference nebude
sloužena mše svatá 8:00 hodin.
V úterý 15. listopadu od 19:00 hodin se v sále Domu Natura v rámci Křesťanské akademie uskuteční přednáška plk. ThDr. Mgr. Jiřího Ignáce Laňky, Ph.D., bývalého šéfinstruktora Útvaru rychlého nasazení (URNA) PČR, účastníka zahraničních misí a také policejního kaplana o výcviku a činnosti této jednotky a také o specifikách duchovní péče o příslušníky policejního sboru.

Modlitební společenství žen a matek všech generací se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Společenství mužů v naší farnosti se setkává každé liché úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.

Liturgický kalendář

Čtvrtek 17. listopadu – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Neděle 20. listopadu – Slavnost Ježíše krista Krále.