Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku.

O 1. neděli adventní dne 27. listopadu doprovodí liturgii mše svaté od 10:30 hodin hudební těleso „Třemšínská kvítka“. Po celou adventní neděli si můžete přinést na kteroukoli mši svatou své adventní věnce k posvěcení. Po večerní nedělní mši svaté 27. listopadu v 18 hodin jste zváni na přátelské setkání v sakristii nad sklenkou svařeného vína.
Rorátní mše svaté budou v našem kostele slouženy v době adventní vždy v pátek od 6:00 hodin, tzn. 2., 9., 16. a 23. prosince.

Modlitební společenství žen a matek se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Společenství mužů se setkává každé liché úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Biblický večer – setkání s četbou, modlitbou a rozjímáním Písma Svatého se uskuteční ve středu 23. listopadu od 19:00 hodin na faře.

Liturgický kalendář

Pondělí 21. listopadu – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
Úterý 22. listopadu – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice.
Čtvrtek 24. listopadu – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků.
Neděle 27. listopadu – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ.