Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku s výjimkou úterý 6. prosince, kdy z důvodu konání vikariátní konference nebude sloužena mše svatá v 8:00 hodin v Příbrami a neděle 11. prosince, kdy nebude sloužena mše svatá v 18:00 hodin v Příbrami.

V úterý 6. prosince v 19:00 hodin se ve farním sále sejde pastorační rada farnosti.

V sobotu 10. prosince od 9:00 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena kající bohoslužba za účasti P. Vladimíra Málka s následnou rozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

Rorátní mše svaté budou v našem kostele slouženy v době adventní vždy v pátek od 6:00 hodin, tzn. 9., 16. a 23. prosince. V uvedené dny nebude sloužena mše svatá v 8:00 hodin.

Liturgický kalendář

Úterý 6. prosince – Památka sv. Mikuláše, biskupa.

Středa 7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 8. prosince – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

Neděle 11. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ.