Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy pouze ve středu 18. ledna a v neděli 22. ledna podle
obvyklého rozpisu. V úterý 17. a v pátek 20. ledna mše svatá v Příbrami není.

Modlitební společenství žen a matek se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Společenství mužů se setkává každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.

Za měsíc prosinec 2022 činil příjem farnosti z nedělních sbírek 15.040,- Kč, z nich bylo povinně odvedeno pro potřeby AP 5.145,- Kč, tedy čistý příjem ze sbírek za prosinec činí 9.895,- Kč.
Pravidelné měsíční výdaje farnosti jsou 18.226,- Kč. Do těchto výdajů nejsou započítány roční, ev. kvartální či jednorázové platby.

Liturgický kalendář

Úterý 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata.
Středa 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Sobota 21. ledna – Památka sv. Anežky, panny a mučednice.
Neděle 22. ledna – 3. neděle v mezidobí (Božího slova).