Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku. 

Modlitební společenství žen a matek se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.

Společenství mužů se setkává každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.

V rámci Tříkrálové sbírky shromáždila Charita Příbram částku 150.634,- Kč. Příspěvek naší farnosti činil 12.110,- Kč. Všem dárcům upřímné díky. 

Liturgický kalendář

Úterý 24. ledna – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa 25. ledna – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Čtvrtek 26. ledna – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Sobota 28. ledna – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí.