Aktuality

V neděli 5. února v 10:30 hodin bude v příbramském kostele sloužena dětská mše svatá.
Následovat bude setkání u farní kávy v sakristii kostela.

V úterý 7. února v 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady.

V sobotu 11. února slavíme Světový den nemocných. Proto na mši svaté v neděli 12.2. v 8:00 (Višňová), 9:15 (Suchodol) a 10:30 (Příbram) bude možnost přijmout svátost nemocných.

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého pořádku.

Modlitební společenství žen a matek se scházíkaždé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Společenství mužů se setkává každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Posezení nad Písmem probíhá každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.

Liturgický kalendář

Úterý 31. ledna – Památka sv. Jana Boska, kněze.
Čtvrtek 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu.
Neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí.

Pondělí 6. února – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Pátek 10. února – Památka sv. Scholastiky,panny.
Neděle 12. února – 6. neděle v mezidobí.