Aktuality

V úterý 21. března nebude z důvodu konání vikariátní konference sloužena mše svatá v Příbrami od 8:00 hodin.
Každý pátek v době postní se od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba koná pobožnost Křížové cesty.

Liturgický kalendář

Pondělí 20. března – Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.
Sobota 25. března – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
Neděle 26. března – 5. NEDĚLE POSTNÍ.

Pravidelné aktivity

Modlitební společenství žen a matek se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Společenství mužů se setkává každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Posezení nad Písmem probíhá každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.