Aktuality

Bohoslužby v úterý a ve středu budou slouženy v obvyklých časech, dále pak podle rozpisu Velikonoce 2023.
V úterý 4. dubna od 19:00 hodin se ve farním sale uskuteční zasedání farní rady.
V neděli 9. dubna při mši svaté v 10:30 hodin budou žehnány přinesené pokrmy.

Liturgický kalendář

Pondělí 3. dubna – PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE.
Úterý 4. dubna – ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE.
Středa 5. dubna – STŘEDA SVATÉHO TÝDNE.
Čtvrtek 6. dubna – ZELENÝ ČTVRTEK.
Pátek 7. dubna – VELKÝ PÁTEK.
Sobota 8. dubna – BÍLÁ SOBOTA.
Neděle 9. dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.

Pravidelné aktivity

Modlitební společenství žen a matek se schází každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře Příbram.
Společenství mužů se setkává každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Posezení nad Písmem probíhá každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.