Aktuality

V úterý 2. května se od 19:00 hodin ve farním sále uskuteční zasedání farní rady. Dále se uskuteční setkání společenství mužů naší farnosti v úterý 2.května od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
V sobotu 6. května od 17:00 hodin bude ve Višňové sloužena mše svatá pro členy sboru
dobrovolných hasičů.
V neděli 7. května od 10:30 hodin bude v Příbrami sloužena dětská mše svatá, po ní následuje setkání u farní kávy v sakristii kostela.

Liturgický kalendář

Úterý 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
Středa 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Neděle 7. května – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.