Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného pořádku.
Pravidelné setkání matek se v tomto měsíci přesouvá z pondělí 22. na pondělí 29. května od 20:00 hodin
V pátek 2. června proběhne celostátní akce “Noc kostelů 2023”. Účastní se i naše farnost programem v kostele sv. Jakuba v Příbrami a sv. Lukáše v Suchodole. K zabezpečení akce prosíme dobrovolníky, kteří by se mohli do organizace zapojit, a to buď v roli průvodce komentované prohlídky kostela, nebo osobní přítomností a dozorem v kostele po dobu konání akce, případně alespoň část této doby, aby se zapsali do formuláře nebo se osobně přihlásili duchovnímu správci.
V neděli 4. června přistoupí při dětské mši svaté v 10:30 hodin k prvnímu svatému přijímání děti z naší farnosti. V sobotu 3. června od 10:00 hodin přijmou tyto děti svátost smíření.

Liturgický kalendář

Pátek 12. května – Svátek Výročí posvěcení katedrály.
Neděle 14. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.