Aktuality

V úterý 16. května z důvodu konání vikariátní konference nebude sloužena mše svatá v Příbrami v 8:00 hodin.
V sobotu 20. května od 15:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli ve Skalici.
Pravidelné setkání matek se v tomto měsíci výjimečně přesouvá z pondělí 22. na pondělí 29. května od 20:00 hodin na faře.
V době od 22. do 30. května včetně nebudou v naší farnosti slouženy bohoslužby ve všední dny, t.j. v úterý, středu a pátek.

Program bohoslužeb 27. a 28. května:
V sobotu 27. května od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá z vigilie slavnosti seslání Ducha svatého.
V den slavnosti 28. května bude rozpis bohoslužeb podle pravidelného nedělního rozpisu s výjimkou mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude.

V pátek 2. června proběhne celostátní akce “Noc kostelů 2023”. Účastní se i naše farnost programem v kostele sv. Jakuba v Příbrami a sv. Lukáše v Suchodole.
V neděli 4. června přistoupí při dětské mši svaté v 10:30 hodin k prvnímu svatému přijímání děti z naší farnosti. V sobotu 3. června od 10:00 hodin přijmou tyto děti svátost smíření. Svátost smíření v tomto čase mohou přijmout i dospělí, kdokoli přijde.
Ve vnitřních vývěskách kostelů naší farnosti jsou k nahlédnutí výsledky dotazníkové akce týkající se postoje farní veřejnosti k fungování a aktivitám farnosti.

Liturgický kalendář

Úterý 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.
Neděle 21. května – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.