Aktuality

V době od 22. do 30. května včetně nebudou v naší farnosti slouženy bohoslužby ve všední dny, t.j. v úterý, středu a pátek. Program bohoslužeb 27. a 28. května je následující:
V sobotu 27. května od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá z vigilie slavnosti
seslání Ducha svatého.
V den slavnosti 28. května bude rozpis bohoslužeb podle pravidelného nedělního rozpisu s výjimkou mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude.
Pravidelné setkání matek se v tomto měsíci výjimečně přesouvá z pondělí 22. na pondělí 29. května od 20:00 hodin na faře.

Liturgický kalendář

Pátek 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze.
Neděle 28. května – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.
Pondělí 29. května – Památka Panny Marie, Matky církve.
Úterý 30. května – Památka sv. Zdislavy.
Středa 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie.
Čtvrtek 1. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Sobota 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Neděle 4. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.