Aktuality

V neděli 23.7. od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena poutní mše svatá. Po mši následuje malé agapé s drobným občerstvením.

Bohoslužby v době letních prázdnin budou slouženy podle pravidelného prázdninového
rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů,
posezení nad texty Písma svatého a výuka náboženství – se v době letních prázdnin nekonají.

Liturgický kalendář

Sobota 22. července – Svátek sv. Marie Magdaleny.
Neděle 23. července – 16. neděle v mezidobí.