Aktuality

Bohoslužby v době letních prázdnin budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého a výuka náboženství – se v době letních prázdnin nekonají.

Liturgický kalendář

Úterý 25. července – Svátek sv. Jakuba, apoštola.
Středa 26. července – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.
Sobota 29. července – Památka sv. Marty, Marie a Lazara.
Neděle 30. července – 17. neděle v mezidobí.