Aktuality

Bohoslužby v době letních prázdnin budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého a výuka náboženství – se v době letních prázdnin nekonají.

Liturgický kalendář

Pondělí 31. července – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.

Úterý 1. srpna – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek 4. srpna – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Neděle 6. srpna – Svátek Proměnění Páně.