Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného prázdninového rozpisu, t.j. v obvyklém pořádku s výjimkou nedělní mše svaté v 18:00 hodin, která sloužena nebude, a mimořádně také středeční mše svaté v Příbrami, která rovněž sloužena nebude.

V neděli 3. září od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba v Příbrami sloužena dětská mše svatá spojená se žehnáním školních tašek při příležitosti zahájení nového školního roku. Od 14:30 hodin pak proběhne farní dětský den v podobě 2. ročníku farní kuličkiády na dětském hřišti “Na Cvičně” v Příbrami – Březových Horách. Informace na nástěnkách a na farním webu.

Počínaje nedělí 3. září začnou být opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého a výuka náboženství – se v době letních prázdnin nekonají.

Liturgický kalendář

Pondělí 21. srpna – Památka sv. Pia X., papeže.

Úterý 22. srpna – Památka Panny Marie Královny.

Čtvrtek 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Neděle 27. srpna – 21. neděle v mezidobí.