Aktuality

V neděli 3. září od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba v Příbrami sloužena dětská mše svatá spojená se žehnáním školních tašek při příležitosti zahájení nového školního roku. Od 14:30 hodin pak proběhne farní dětský den v podobě 2. ročníku farní kuličkiády na dětském hřišti “Na Cvičně” v Příbrami – Březových Horách. Informace na nástěnkách a na farním webu. 

Počínaje nedělí 3. září začnou být opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami. 

Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu  od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého budou zahájeny v týdnu od 3. září.

Liturgický kalendář

Pondělí 28. srpna – Památka svAugustina, biskupa a učitele církve.

Úterý 29. srpna – Památka Umučení svatéhoJana Křtitele.

Neděle 3. září – 22neděle v mezidobí.