Aktuality

Bohoslužby v týdnu 9.-15. prosince budou slouženy podle obvyklého pořádku s výjimkou páteční rorátní mše svaté, která bude sloužena v kostele sv. Jakuba Staršího v 6:00 hodin. Mše svatá v pátek v 8:00 hodin v době adventní nebude.
V sobotu 14. prosince v 9:00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami kající bohoslužba slova za účasti P. Vladimíra Málka. Po jejím skončení bude možnost nad obvyklý rámec přijmout svátost smíření.

Liturgický kalendář

Pondělí 9. prosince – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.
Pátek 13. prosince – Památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Sobota 14. prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Neděle 15. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ.