Aktuality

Počínaje nedělí 3. září začnou být opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami.
Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání.

Celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého budou zahájeny v týdnu od 3. září.
K setkání modlitebního společenství mužů jste zváni již v úterý 5. září od 20:30 hodin do kostela sv. Jakuba.

Liturgický kalendář

Pátek 8. září – Svátek Narození Panny Marie.
Neděle 10. září – 23. neděle v mezidobí.