Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.

Počínaje nedělí 3. září jsou opět slouženy mše svaté od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba v Příbrami. 

Výuka náboženství v naší farnosti bude zahájena v průběhu měsíce září. Termín pro 1.-2. třídu bude vždy v neděli od 9:30 hodin v v kostele sv. Jakuba přede mší svatou. Výuka dětí 3.-4., resp. 5.-6. třídy bude probíhat v úterý, resp. ve středu od 14:30 hodin na faře. Na základě přihlášek budou podrobnosti upřesněny v průběhu osobního setkání.

Od 3. září již probíhají celoroční pravidelné aktivity v naší farnosti – modlitební setkávání matek, společenství mužů, posezení nad texty Písma svatého. 

K posezení and texty Písma Svatého jste zváni ve středu 13. září od 19:00 hodin na faře.

Liturgický kalendář

Středa 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústéhobiskupa a učitele církve.

Čtvrtek 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže

Pátek 15. září – Památka Panny Marie Bolestné.

Sobota 16. září – Památka svLudmilymučednice.

Neděle 17. září – 24neděle v mezidobí.