Aktuality

V úterý 19. září nebude z důvodu konání vikariátní konference sloužena mše svatá v příbramském kostele.
V sobotu 23. září od 12:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Občově.

Setkání mužů – každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Setkání matek – každé 4. pondělí v měsíci od 19:00 hodin na faře.
Rozjímání and texty Písma – každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.

Liturgický kalendář

Středa 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
Čtvrtek 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Sobota 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Neděle 24. září – 25. neděle v mezidobí.