Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.
Ve středu 4. října od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní rady.

Pravidelné aktivity

Setkání mužů – každé 1. a 3. úterý v měsíci od 20:30 hodin v kostele sv. Jakuba.
Setkání matek – každé 4. pondělí v měsíci od 20:00 hodin na faře.
Setkání seniorů – každou 1. a 3. středu v měsíci po mši svaté v 8:00 hodin v sakristii kostela.
Rozjímání and texty Písma – každou 2. a 4. středu v měsíci od 19:00 hodin na faře.
Zkoušky chrámového sboru Codex Temporis – každou neděli od 20:00 hodin ve farním sale.
Zasedání pastorační rady farnosti – každé 1. úterý v měsíci od 19:00 hodin ve farním sale.

Liturgický kalendář

Pondělí 2. října – Památka svatých andělů strážných.
Středa 4. října – Památka sv. Františka z Assisi.
Sobota 7. října – Památka Panny Marie Růžencové.
Neděle 8. října – 27. neděle v mezidobí.