Aktuality

V sobotu 25. listopadu od 9:00 hodin se v Salesiánském centru v Praze – Kobylisích
uskuteční arcidiecézní setkání mládeže.

V neděli 3. prosince od 18:00 hodin se v kostele sv. Jakuba uskuteční ekumenická bohoslužba za
účasti duchovních a věřících Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické a Římskokatolické církve. Večerní nedělní mše svatá od 18:00 hodin sloužena nebude.

V sobotu 9. prosince od 9:00 hodin se v kostele sv. Jakuba uskuteční kající bohoslužba za účasti P. Vladimíra Málka spojená s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

Liturgický kalendář

Pondělí 13.listopadu – Památka sv. Anežky České, panny.
Pátek 17. listopadu – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.
Neděle 19. listopadu – 33. neděle v mezidobí.