Aktuality

V době adventní od 3. do 24. prosince budou v kostele sv. Jakuba v Příbrami slouženy každý pátek od 6:00 hodin rorátní mše svaté. Páteční bohoslužby v 8:00 hodin slouženy nebudou. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.
V úterý 5. prosince od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání pastorační rady farnosti.
V sobotu 9. prosince od 9:00 hodin se v kostele sv. Jakuba uskuteční kající bohoslužba za účasti P. Vladimíra Málka spojená s rozšířenou možností přijetí svátosti smíření.

Liturgický kalendář

Čtvrtek 7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Pátek 8. prosince – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.
Neděle 10. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ.